Malmberg

Malmberg

01_home

Sinds juli 2013 maak ik deel uit van het VOoruit-team als visual designer bij Malmberg. Ik ben verantwoordelijk voor het verder doorvoeren van het ontwerp en concept wat we bij resoluut hebben opgezet. Gedurende de lange periode dat ik aan dit project werk heb ik erg veel kennis en ideeën kunnen aandragen en doorvoeren aan dit project.

04_oogopslag

Het Vooruit project werd eerst gelanceerd als een pilot. De webapplicatie helpt leerlingen om te oefenen voor hun examens. In deze omgeving kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag met oefenen en verwerken. De leerling ontdekt zélf wat hij goed en fout doet. Extra vragen, tips en gerichte feedback worden op maat aangeboden en helpen de leerling zijn leerdoelen te bereiken. Door direct inzicht te krijgen in zijn resultaten weet de leerling precies wat hij beheerst en wat nog niet. Het interactieve en multimediale karakter van de omgeving sluit prima aan bij de belevingswereld van de leerling. Dat motiveert en geeft de leerlingen vertrouwen en zekerheid en leidt tot betere leerresultaten.
imac5-huge